Technologie diagnostiky a léčby SPN

LDCT - Low dose spiral CT, metoda CT modifikovaného tak, aby dávka záření byla co nejnižší. Využívané mj. pro screening plicní rakoviny.

CT, HRCT - Vysoce rozlišující výpočetní tomografie, s tloušťkou scanů méně než 1mm. Často používaná k plánování navigace k solitárnímu plicnímu uzlu, či k hodnocení intersticiálních abnormalit.

Bronchoskopie - Endoskopická metoda používaná k vizualizaci a navigaci k biopsii a léčbě.

Elektromagneticky navigovaná bronchoskopie - Metoda založená na elektromagnetickém zhodnocení polohy distálního konce katetru využívána při navigační bronchoskopii. Její základní nevýhodou je takzvaná: CT to body divergence 

Tomosyntéza - Spojení zobrazení skiaskopu s CT navigací, vč. elektromagnetické navigace. Odstraňuje chybu CT - to - body divergence.

Ultratenká BRSK - Endoskopie využívající bronchoskopy s průměrem pod 4mm. K navigaci k uzlům se často používá i bronchoskop s průměrem 3,2mm.

Plánovací sw systémy - Systémy umožňující navigaci k lézi na podkladě softwarového zpracování CT obrazu, kdy je propočítána ideální cesta k uzlu a virtualní bronchoskopie.

Robotická BRSK - Robotické systémy plicní endoskopie mají potenciální výhodu ve zlepšené obratnosti (do tří rovin) a zároveň dobré vizualizaci při zachování minimálně invazivních přístupu. Distální konec robotického ramene je oproti běžné bronchoskopii relativně pevným bodem. Výhody a nevýhody systému se zatím hodnotí.

Videotorakoskopie - Minimálně invazivní chirurgická metoda kterou lze provádět resekční výkony až do úrovně pneumonektomie. Většinou je prováděna třemi porty, jsou ale i jednoportové variace.

Robotická chirurgie - Systém roboticky řízené operatívy s potenciálem miniinvazivity a zároveň zlepšené obratnosti při výkonu. Potenciální výhodou je zařazení zobrazení pomocí ICG (Indocianingreen).

Transparietální punkce pod CT kontrolou - Jehlová biopsie pod kontrolou výpočetní tomografie. Úspěšná až v 92% případů u uzlu nad 2 cm v průměru, avšak přítomnost emfyzému predisponuje pacienta k zvýšenému riziku pneumothoraxu a má také vyšší pravděpodobnost implantace nádorových buňek v bioptické dráze a vyšší riziko pleurální diseminace (8,6% pacientů).