Uzel na CT zachycený při screeningu

Uzle, které zobrazíme pomocí nízkovávkového CT při screeningovém vyšetření, kategorizujeme podle jejich velikosti, která je úměrná riziku toho, že se jedná o malignitu. Na základě velikosti uzlu rozhodujeme jak dále postupovat.

U drobných uzlů neprovádíme další dovyšetřování.

U středně velkých uzlů provádíme kontrolní nízkodávkové CT vyšetření za dva měsíce, abychom zjistili, zda rostou.

U velkých nebo rostoucích uzlů je potřeba je dále vyšetřit, dle rozhodnutí pneumologa (obvykle pomocí PET/CT nebo provedením biopsie).