Při potvrzení nádorového charakteru ložiska pomocí PET/CT a biopsie je nutné zahájit léčbu, která se řídí stádiem onemocnění, klinickým stavem pacienta a jeho přáním.

Možnosti léčby jsou diskutovány na multidisciplinárním týmu (MDT board) a dále komunikovány pacientovi cestou jeho pneumologa.