Uzel na RTG nebo CT vyšetření z jiné než screeningové indikace

Rentgenový snímek není pro screening plicního karcinomu doporučen, protože má v porovnání s nízkodávkovým CT velmi nízkou výtěžnost. Rentgenový snímek vzniká sumací různých strukur a plicní uzel se za ně může "skrýt" (sumovat).

Na rentgenovém snímku z jiné indikace lze ale najít ložiskové stíny, které odpovídají plicním uzlům. U těchto náhodných nálezů pak můžeme doplnit nízkodávkové CT k jejich bližšímu určení.

Plicní uzel je častým náhodným nálezem i na CT plic z jiné než screeningové indikace. Zde se rovněž řídíme velikostí uzlu a případně i rychlostí růstu, je-li k dispozici předchozí vyšetření, ke stanovení dalšího postupu. Většina uzlů je drobných a nevyžaduje další vyšetření.