U každého uzlu zobrazeného výpočetní tomografií je vhodné / nutné propočítat pravděpodobnost jeho malignity. Existuje několik výpočetních algoritmů, staršího i mladšího data, které využívají různých deskriptorů k výpočtu pravděpodobnosti zhoubného uzlu. Odkazy na tři často používané jsou zdezde a zde

Interpretace výsledků vypočteného % malignity je obtížná, ale arbitrárně považujeme u uzlů s pravděpodobností malignity pod 5% jako ideální způsob managementu sledování. Uzel s pravděpodobností malignity mezi 5 - 60% bývá indikován k bioptické verifikaci a u uzlů s pravděpodobností malignity nad 60% často zvažujeme radikální operační výkon; i když i zde je situace v poslední době nejistá vzhledem k nástupu neoadjuvantní léčby. I v takovém případě je často indikována bioptická verifikace.