Doporučení k managementu náhodně zachycených solitárních plicních uzlů

Doporučení k managementu náhodně zachycených solitárních plicních uzlů

14. 4. 2024

Fleischner Society v roce 2017 vydala doporučení pro management náhodně zachycených solitarních plicních uzlů detekovaných na CT snímcích. Cílem těchto "evidence-based" doporučení je nejen podchytit možné nádorové bujení, ale i snížit počet zbytečných následných vyšetření a optimalizovat využití zdrojů zdravotní péče.  

https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2017161659

Fleischner Society 2017 Guidelines for Management of Incidentally Detected Pulmonary Nodules in Adults